Craziest Things Only Filipino Moms Say

Life | 21,319 views

Craziest Things Only Filipino Moms Say

Siyam na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko.

| May 13, 2017

Craziest Things Only Filipino Moms Say

By Therese Aseoche

Moments from Volleyfriends UAAP Volleyball Kick Off SHAD

Our moms come up with the craziest expressions. Sometimes, we wonder where they even get them! But it’s what makes Pinoy Moms so unique and fun to love — at least, when they aren’t mad at you.

Which of the following strange statements have you heard your mom say out of frustration?

You: “Ma, nawawala yung (insert lost item here) ko. Hindi ko makita!”

Mom: “Mata kasi ang gamitin panghanap, hindi bibig!”

Mom: (Scolds you)

You: *hikbi*

Mom: “Huwag kang iiyak!”

Mom: (Scolds you) “Ano? Sasagot ka pa?”

You: “Eh, kasi…”

Mom: “Ah, sumasagot ka na pala ngayon!”

Mom: “Anak, kumain ka pa.”

You: “Busog na po ako.”

Mom: “Anong busog? Ubusin mo pagkain mo. Maraming nagugutom na bata!”