Are You Going to Pass this Araling Panlipunan Pop Quiz?

Pop | 22,926 views

Are You Going to Pass this Araling Panlipunan Pop Quiz?

Naalala mo pa ba yung mga natutunan mo nung grade school?

| June 7, 2016

AP POP QUIZ_HEADER

How much do you remember from the years you spent in grade school? Our guess is not much. Prove us wrong and ace this pop quiz!

AP POP QUIZ_H8

 • A. Bayan
 • B. Barangay
 • C. Probinsya/Lalawigan
 • D. Siyudad

AP POP QUIZ_H7

 • A. Naturalisasyon
 • B. Jus sanguinis
 • C. Jus soli
 • D. Naturalisado

AP POP QUIZ_H6

 • A. Panahon ng Lumang Bato
 • B. Panahong Mesolitiko
 • C. Panahon ng Bagong Bato
 • D. Panahon ng Metal

AP POP QUIZ_H5

 • A. Abakada
 • B. Alibata
 • C. Daglat
 • D. Baybayin

AP POP QUIZ_H4

 • A. Tamblot
 •  B. Bangkaw
 • C. Tapar
 • D. Dagohoy

AP POP QUIZ_H3

 • A. Olympia
 • B. Santiago
 • C. Victoria
 • D. Trinidad

AP POP QUIZ_H2

 • A. Ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas
 • B. Ang pagtuklas ng buto ng tao sa Kuwebang Callao sa Cagayan
 • C. Ang pagtuklas ng buto ng tao sa Kuwebang Tabon sa Palawan
 • D. Ang pagtuklas ng mga pagkat-etnikong Negrito sa Bulubundukin ng Sierra Madre

AP POP QUIZ_H1

 • A. Apolinario Mabini
 • B. Graciano Lopzez Jaena
 • C. Jose Rizal
 • D. Miguel Malvar